Manege Bria

Weidegang

Manege Bria beschikt over ongeveer 8 hectare weidegang. Hiervan is een deel apart voor de manege paarden en pony's. Deze lopen gedurende het zomerseizoen dag en nacht heerlijk buiten.

Een deel van de wei is groepsland, hierin kunnen pensionklanten hun paarden kosteloos in groepsverband in de weide zetten.

Het overige deel van de wei zijn privé landjes. Pensionklanten kunnen een privelandje huren, waarnaar er per landje maximaal 2 paarden op mogen worden neergezet. Ook in de winter, als de weersomstandigheden dit toelaten, mag indien het landje is gehuurd hier gebruik van worden gemaakt.