Manege Bria

Buitenzet service bij manege Bria

Buitenzet service Manege Bria


 

De paarden worden in het zomerseizoen van maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen, buiten op het land gezet en/of binnen gehaald en op stal gezet. 

Het zomerseizoen loopt normaliter van april t/m september maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijd van buitenzetten: Tussen 9.00 uur en 10.00 uur


Tijd van binnenzetten: Tussen 16.00 uur en 18.00 uurU kunt kiezen uit de volgende opties:

Buiten- en binnenzetten

Alleen buiten zetten

Alleen binnen zetten

De kosten voor het seizoen 2016 bedragen €30,-- per maand en dienen tegelijk met het stalgeld overgemaakt te worden (vermeld dit wel bij uw betaling!). Indien u niet voor de 1e van de maand uw stalgeld incl. het bedrag voor de buitenzetservice overgemaakt heeft wordt uw paard NIET buitengezet. U betaald een zelfde bedrag ongeacht of u gebruik maakt van buiten- en binnenzetten of alleen buiten of alleen binnenzetten.

Er ligt een lijst in de kantine waarop u uw paard kunt aanmelden voor deze service.

Hierop kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van buiten en binnenzetten of alleen buiten of alleen binnen zetten. Tevens dient u hierop aan te geven of het halster af moet of niet.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

Paard/pony wordt buitengezet zoals hij/zij op dat moment in de box staat (dus er worden geen dekens afgedaan of peesbeschermers omgedaan). Indien u dit wenst kan dit in overleg en tegen meerprijs gerealiseerd worden.

Er dient een halster en touw bij de stal te hangen.

Paard/pony wordt niet binnengehaald op andere tijden voor calamiteiten zoals, hoefsmit, medicijnen, plotseling slecht weer of onweer, hier dient u zelf zorg voor te dragen.

Indien de weersvoorspellingen in de ochtend slecht zijn wordt paard/pony niet buitengezet.

Er wordt door de buitenzet service niet uitgemest en geen hooi en bix gevoerd op het land, dit dient u zelf te verzorgen.

Bij opgave halverwege de maand geldt geen korting.

Bij calamiteiten of onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van het personeel kan het voorkomen dat uw paard of pony niet naar buitengezet kan worden. 

Het is niet mogelijk in geval van onvoorziene omstandigheden, restitutie van het betaalde bedrag te reclameren.
 

Het gebruik van de buitenzetservice geschiedt op eigen risico en manege Bria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. schade door uitbreken en de gevolgen daarvan voor uw paard/pony en/of anderen.

Er is een postvak in de kantine aanwezig waarop u evt. mededelingen kunt doorgeven aan de buitenzetservice.

Bijvoorbeeld:

Als uw paard, om welke reden dan ook, niet buitengezet hoeft te worden. B.v. als de hoefsmit of dierenarts langs komt of niet binnen gezet hoeft te worden omdat u uw paard de nacht buiten wilt laat staan.

Zorg wel dat dit op tijd (minimaal 24 uur van te voren) in het postvakje ligt onder vermelding van: naam paard, naam eigenaar, box nummer, landnummer, welke dag het om gaat en voorzien van datum en tijdstip van inleveren in de kantine.