Manege Bria

prive landjes bij manege Bria

Voorwaarden huren privé landjes:

 

-     U huurt een landje voor de periode van één jaar. De kosten voor 2016-2017 zijn €200,-- (groot land) en €150,-- (klein land) per jaar. Huurperiode loopt van oktober t/m september.

-     Aan het einde van de huurperiode kunt u aangeven of u het landje voor de opvolgende periode wilt reserveren. U kunt aanspraak maken op uw reservering als de huur is voldaan. Indien dit niet of niet tijdig is voldaan heeft manege Bria het recht het gereserveerde privé landje aan een andere huurder toe te wijzen.

-     Het is per pensiongast mogelijk 1 landje te huren.

-     Er mogen max. 2 paarden/pony’s op een voor 1 paard/pony gehuurd en afgebakend stuk.

-     Er is drinkgelegenheid aangebracht op het land. (met uitzondering van de landjes direct gelegen aan de Vleetweg)

-     Er mag geen los hooi worden gegooid op het land. Voeren op het land is wel toegestaan indien u de voorgeschreven hooibak heeft aangeschaft.

-     U dient zelf voor het onderhoud te zorgen. Het uitmesten, nalopen van de draden en indien u dit wenst mag u kunstmest strooien.

U mag, op eigen kosten, een paddock laten aanleggen op het door u gehuurde prive landje. Hiervoor gelden wel een aantal spelregels. Maten en diepte dienen uniform te zijn. (voorbeeld landje 19).
Bij beëindiging van de huurovereenkomst kunnen de kosten voor de aanleg van de paddock niet verhaald worden op manege Bria.

-     Indien u geen paard/pony meer in pensionstalling heeft bij manege Bria dan heeft manege Bria het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien u voor het verstrijken van de huurperiode de pensionstalling opzegt is er geen recht op restitutie.

-     Bij beëindiging van de huurperiode dient het privé landje netjes en schoon achtergelaten te worden.

-     Indien de huur niet voldaan is heeft manege Bria het recht het landje terug te vorderen.

-     Het landje wat u huurt wordt door manege Bria aangewezen.

-     Het is voor pensiongasten niet mogelijk om, zonder toestemming van manege Briaonderling afspraken over de indeling te maken.

Het buitenzetten en weiden van uw paard/pony geschiedt op eigen risico.

-     Manege Bria heeft, zonder toestemming van de huurders, het recht aanpassingen aan te brengen in deze voorwaarden.