Manege Bria

privelessen door instructie van buitenaf

Privé lessen bij manege Bria

-          Privélessen worden gegeven in de kleine bak.

-          Bij het inplannen van privélessen dient er altijd rekening te worden gehouden met ingeplande activiteiten van de manege.

-          Er mogen maximaal 2 privélessen tegelijk worden ingepland.

o   1 plek is altijd gereserveerd voor instructie van Bria personeel.

o   Er mag 1 privéles per tijd voor instructie van buitenaf gereserveerd worden. Als er al een
reservering staat dan dient u naar een andere tijd uit te wijken.

o   Afspraken mogen maximaal 1 week van te voren worden ingepland. Of in geval van vakantie o.i.d. de eerstvolgende keer.

o   Indien de kantine is gesloten kunt u tijdens de openingstijden via telefoonnummer 0228-596080 vragen een afspraak in te plannen in de agenda.

o Instructeurs van buitenaf dienen te beschikken over een ORUN diploma waarvan een kopie in de map in de kantine aanwezig dient te zijn. Indien wij niet beschikken over een kopie van het ORUN diploma is het niet mogelijk instructie te geven in onze accomodatie.

-          Afspraken dienen in de agenda te worden genoteerd o.v.v.:

o   Naam leerling

o   Naam instructeur en betaling bakafdracht

o   Instructeurs van buitenaf dienen tel. te noteren i.v.m. calamiteiten 

Staat uw afspraak niet in de agenda genoteerd? Dan is deze tijd niet voor u gereserveerd en heeft u geen toegang tot de bak.

-         Instructeurs dienen de bak afdracht, €3,00 per half uur, te voldoen in de kantine of als de kantine gesloten is in de brievenbus van het kantoor naast de kantine. Vermeld naam instructie, naam leerling , dag en tijd op de envelop. Als de afdracht niet is voldaan ontvangt u een factuur van manege Bria.

-         Houdt de bak schoon en ruim de mest in de rijbakken op!

-         Instructies van het personeel van manege BRIA dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

-         Bak regels dienen ten alle tijden in acht te worden genomen.

-         Instructeurs van buitenaf dienen zich de 1e maal te melden bij het personeel van manege BRIA.

-         De directie van manege BRIA houdt ten alle tijden het recht privélessen in te delen naar eigen inzicht.

-         Lesrooster wijzigingen gaan altijd voor ingeplande privélessen.

-         Houdt u zich niet aan de regels? Dan kan de manege besluiten u uit te sluiten voor het geven van privélessen.